Beta
慈善基金
Foundations
晨燕爱心传递帮扶个人基金
1,885,709.76
项目收入
1,153,327.18
当前支出
732,382.58
项目发展余额
基金设立方
开始时间
基金介绍

设立方性质:个人
持有对象:周晨燕
成立时间:2016-07-13 00:00:00.0
基金用途:

主要用于慈善和公益项目


设立方介绍:

暂无……展开全部
基金动态
 • 暂无数据
捐款二维码
项目收支 捐赠查询
 • 第一家族 manni
  ¥66
  2022-08-01
 • 第一家族黄磊
  ¥81
  2022-08-01
 • 第一家族 向超
  ¥81
  2022-08-01
 • 郎雯琴
  ¥88
  2022-08-01
 • 杨洁
  ¥81
  2022-08-01
 • 甘原瑗(第一家族)
  ¥100
  2022-08-01
 • 祝骇涛
  ¥66.66
  2022-08-01
 • 第一家族王晓嫱
  ¥66
  2022-08-01
 • 第一家族张丽娇
  ¥20
  2022-08-01
 • 第一家族 胡佳
  ¥20
  2022-08-01
 • 第一家族段宝童
  ¥20
  2022-08-01
 • 爱心网友
  ¥20
  2022-08-01
 • 爱心网友
  ¥66
  2022-08-01
 • 第一家族兰雪婷
  ¥85
  2022-08-01
 • 第一家族FBRC
  ¥66
  2022-08-01
 • 第一家族邹剑波
  ¥100
  2022-08-01
 • 第一家族 杨庆昀
  ¥20
  2022-08-01
 • 第一家族孙小姝
  ¥68
  2022-08-01
 • 第一家族 白雨龙
  ¥66.66
  2022-08-01
 • 第一家族任晓航
  ¥66.66
  2022-08-01
 • 第一家族董讷
  ¥66.66
  2022-08-01
 • 曾谢伟
  ¥66.66
  2022-08-01
 • 第一家族 马立家
  ¥100
  2022-08-01
 • 王涵
  ¥10
  2022-08-01
 • PICC第一家族廖伟
  ¥99.99
  2022-08-01
 • PICC第一家族【FBRC】
  ¥1000
  2022-08-01
 • 第一家族宋丽莎
  ¥200
  2022-08-01
 • 爱心网友
  ¥20
  2022-08-01
 • 第一家族 齐建君
  ¥66.66
  2022-08-01
 • 第一家族—马蓉
  ¥100
  2022-08-01
推荐了解